Cazarea studenților în  căminele Universitații din București se va realiza în funcție de condițiile ce vor fi impuse de situația sanitară din luna septembrie 2020. 

Informațiile actualizate privind cazarea studenților se vor posta pe site-ul facultății. 

 

Cazarea în căminele studenţeşti se face anual, de regulă, la începutul fiecarui an universitar, pe bază de cerere nominală, aprobată de comisia de cazare a Facultății de Chimie. 

Cererea de cazare completată şi semnată (pdf)  impreună cu o copie dupa cartea de identitate (pdf) vor fi transmise la adresa de e-mail : chimie.secretariat@g.unibuc.ro ( subiectul mesajului fiind: Cazare_NUME_PRENUME_AN_program de studiu) până pe data de 10 septembrie 2020

Cererea de cazare se va descărcă de aici

Repartizarea locurilor de cazare în căminele Universităţii din Bucureşti se face anual, de către Comisia de Cazare, proporţional cu numărul de studenţi înmatriculaţi la cursuri de zi fără taxă, din fiecare an si program de studiu. 

Criteriul principal al repartizării locurilor de cazare este cel al performanţei în activitatea academică studenţească; se va lua în considerare media/ situația școlară după sesiunea de examene din luna iulie 2020. 


Studenţii din anul I (licenţă şi master) vor fi cazaţi pe baza mediei de la concursul de admitere din sesiunea iulie-august 2020


Sunt luate în considerare cazurile sociale (studenţi proveniţi din plasament familial, studenţi orfani de ambii părinţi, studenţi cu probleme sociale sau medicale deosebite). În aceste cazuri, documentele justificative vor fi transmise in acelaşi mesaj cu cererea de cazare si copia dupa C.I. 


Doctoranzii cu frecvenţă vor primi cazare, la cerere, în condiţiile stabilite de Regulamentul de cazare la nivelul facultăţii (performanță în activitatea academică și numărul de locuri ce va fi distribuit doctoranzilor).