Metodologia privind acordarea burselor pentru anul universitar 2010/2011 a fost afişată

la avizierul Facultăţii de Chimie.