Bursă merit II - listă preliminară - AICI 

Bursă merit I - listă preliminară - AICI 

Bursă de performanță științitifică - AICI 

Anunț depunere declarație acceptare bursă și extras cont - BURSE  de merit I/II  - AICI 

Declarație acceptare bursa de merit I/II - AICI 

 

 Burse sociale - listă preliminară - AICI 

Studenții care au primit mesaj referitor la completarea dosarului de bursă socială depus, vor transmite documentele solicitate până pe data de 15 noiembrie 2022.  Dosarul va fi declarat neeligibil în cazul în care nu este completat până la această dată. 

Anunț depunere extras de cont - studenți dosare eligibile burse sociale - AICI 

 

Anunț contestații - AICI 

Anunț sistare burse an universitar 2022-2023 - AICI