Bursa merit II - listă preliminară

Bursa merit I - listă preliminară

Anunț depunere declarație acceptare bursă și extras cont - BURSE  de merit I/II  

Declarație acceptare bursa de merit I/II 

 

 Burse sociale - listă preliminară 

Studenții care au primit mesaj referitor la completarea dosarului de bursă socială depus, vor transmite documentele solicitate până pe data de 9 noiembrie 2021.  Dosarul va fi declarat neeligibil în cazul în care nu este completat până la această dată. 

 Anunț depunere extras de cont - studenți dosare eligibile burse sociale 

 

Anunț contestații 

Fondul de burse alocat - anul universitar 2021-2022

Cuantum Burse - anul universitar 2021-2022

Anunț sistare burse an universitar 2021-2022