Bursă merit II - listă finală

Bursă merit I - listă finală

Bursă de performanță științifică - listă finală

Bursă sociale - listă finală 

 

A N U N Ț   I M P O R T A N T

În atenția studenților bursieri, anul universitar 2020/2021

Conform Hotărârii Consiliului Facultății de Chimie / 05.12.2017  

  1. Sistarea bursei, începând cu semestrul al II-lea, studenților care nu și-au finalizat activitățile de laborator și care nu au promovat examenele astfel încât să acumuleze minim 15 credite la disciplinele obligatorii;
  2. Fondul de burse rămas disponibil va fi redistribuit studenților integraliști la începutul anului universitar 2020-2021 și care îndeplinesc condițiile menționate la punctul 1 (activități de laborator finalizate și examene promovate astfel încât să acumuleze minim 15 credite la disciplinele obligatorii);
  3. Sistarea bursei după semestrul al II-lea studenților care nu și-au finalizat activitățile de laborator și care nu au promovat examenele astfel încât să acumuleze minim 30 credite la disciplinele obligatorii.