"Listele cu studenții beneficiari de bursă în anul universitar 2017-2018 au fost afișate la avizierul facultății azi, 7 noiembrie 2017, ora 16.00.

Eventualele contestații pot fi depuse la secretariatul facultății, în perioada 8 - 10 noiembrie a.c., în timpul programului de lucru cu publicul."

 

Detalii