ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA
LA BIBLIOTECĂ
 
ELIBERARE PERMIS:
- Carte de identitate
- Carnet de student vizat pe anul universitar in curs
- 1 fotografie tip carte de identitate
- 25,00 lei
 
ELIBERARE VIZĂ:
- Carte de identitate
- Carnet de student vizat pe anul universitar in curs
- 10,00 lei
 
 
 
 
IMPORTANT!
Studenţii cu burse sociale, elevii olimpici,
persoanele cu handicap, studenţii străini
cuprinşi în programe educaţionale (Socrates,
Erasmus, etc.) beneficiază de permis de
acces gratuit * pe baza actelor doveditoare.