Procedură privind decontarea abonamentelor STB pentru studenții Universității din București - AICI 

Pentru decontarea abonamentelor STB, trebuie să depuneți la secretariatul facultății următoarele documente:

- cardul de călătorie STB, în original și copie (copia se păstrează pentru decont)

- bonul fiscal de achiziționare a abonamentului, în original, ștampilat pe verso de către emitentul STB - SE VOR DEPUNE BONURI FISCALE NUMAI PENTRU ABONAMENTELE EXPIRATE! 

- extras cont bancar student – cu codul IBAN – se depune o singură dată, la prima decontare sau atunci când numărul de cont/banca se modifică

- copie carnet student sau legitimație

- copie CI

- declarație consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea decontării, se depune o singură dată la prima decontare  - AICI 

 

Documentele se depun zilnic, în timpul programului de lucru cu publicul. 

ATENȚIE!!!! 

Conform PROCEDURII ( ART.1.)   abonamentele STB se vor deconta doar pentru studenții finanțați de la BUGET, în vârstă de până la 26 de ani.