Programele de master ale Facultății de Chimie sunt acreditate ARACIS - RAPORTUL Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior de evaluare periodică a domeniului de studii universitare de masterat  CHIMIE - UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI poate fi vizualizat accesand linkul:

 https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2021/05/EM1411_UB_DSUM_Chimie_25.03.2021.pdf

 

 

Facultatea de Chimie a transmis către ORDINUL BIOCHIMIȘTILOR, BIOLOGILOR ȘI CHIMIȘTILOR DIN SISTEMUL SANITAR DIN ROMÂNIA (OBBCSSR)  - echivalența disciplinelor studiate în cadrul programelor de master CHIMIA MEDICAMENTELOR ȘI PRODUSELOR COSMETICE (CMPC) ȘI BIOMOLECULE cu TEMATICA EUROPEAN SYLLABUS (TES)https://www.obbcssr.ro/echivalenta-tes/ - (a se urmări punctul 1 și 14)