UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

  

DECONTAREA  ABONAMENTELOR  S.T.B.

 

MARȚI,           24.05.2022  –  8.00 – 16.00

MIERCURI,     25.05.2022 –   8.00 – 11.00

 

UNIVERSITATE  ETAJUL 2, LÂNGĂ AMFITEATRUL R2

(COPIE DUPĂ CARDUL S.T.B. ŞI CHITANŢA ÎN ORIGINAL)

DECONTAREA SE VA REALIZA NUMAI DACĂ 

SERIA CARDULUI S.T.B CORESPUNDE CU SERIA DE PE CHITANȚĂ.