UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

 

DECONTAREA  ABONAMENTELOR  S.T.B.

 

LUNI,              28.03.2022 – 13.00 – 17.00

MARȚI,           29.03.2022 –   8.00 – 17.00

 

UNIVERSITATE  ETAJUL 2, LÂNGĂ AMFITEATRUL R2

(COPIE DUPĂ CARDUL S.T.B. ŞI CHITANŢA ÎN ORIGINAL)

DECONTAREA SE VA REALIZA NUMAI DACĂ SERIA CARDULUI S.T.B CORESPUNDE CU SERIA DE PE CHITANȚĂ.