Studenții Facultății de Chimie la programele de licență și master, trebuie să completeze și semneze fișa de înscriere pentru anul universitar 2021-2022. 

Acestea se vor centraliza pe subsubgrupe și vor fi duse la secretariat în format letric de către un singur reprezentant al subsubgrupei până pe data de 10 octombrie 2021. 

Fișa de înscriere 2021-2022 se va descărca față /verso de AICI