DECONTAREA ABONAMENTELOR S.T.B.
 
MARȚI, 25.06.2019 – 8.00 – 13.00
MIERCURI, 26.06.2019 – 8.00 – 13.00
JOI, 27.06.2019 – 8.00 – 13.00
 
UNIVERSITATE ETAJUL 2, LÂNGĂ AMFITEATRUL R2
(COPIE DUPĂ CARDUL S.T.B. ŞI CHITANŢA ÎN ORIGINAL)