DECONTAREA ABONAMENTELOR R.A.T.B.
 
MARȚI, 26.06.2018 – 8.00 – 12.00
MIERCURI, 27.06.2018 – 8.00 – 12.00
JOI, 28.06.2018 – 8.00 – 12.00
 
UNIVERSITATE ETAJUL 2, LÂNGĂ AMFITEATRUL R2
(COPIE DUPĂ CARDUL R.A.T.B. ŞI CHITANŢA ÎN ORIGINAL)