DECONTAREA ABONAMENTELOR R.A.T.B.
 
JOI, 24.05.2018 – 10.30 – 13.30
VINERI, 25.05.2018 – 8.30 – 12.30
MARȚI, 29.05.2018 – 8.30 – 13.30
UNIVERSITATE ETAJUL 2, LÂNGĂ AMFITEATRUL R2
(COPIE DUPĂ CARDUL R.A.T.B. ŞI CHITANŢA ÎN ORIGINAL)