DECONTAREA ABONAMENTELOR R.A.T.B.
 
JOI, 19.04.2018 – 8.30 – 13.30
VINERI, 20.04.2018 – 8.30 – 12.00
LUNI, 23.04.2018 – 8.30 – 13.30
UNIVERSITATE ETAJUL 2, LÂNGĂ AMFITEATRUL R2
(COPIE DUPĂ CARDUL R.A.T.B. ŞI CHITANŢA ÎN ORIGINAL)