DECONTAREA ABONAMENTELOR R.A.T.B.
 
MARȚI, 27.03.2018-8.30-13.00
MIERCURI, 28.03.2018-8.30-13.00 
JOI, 29.03.2018 – 8.30 – 13.00
 
 
UNIVERSITATE ETAJUL 2, LÂNGĂ AMFITEATRUL R2
(COPIE A CARDULUI R.A.T.B. ȘI CHITANŢA ÎN ORIGINAL)