DECONTAREA ABONAMENTELOR R.A.T.B.
 
MARŢI, 7.11.2017 – 8.30 – 13.30
MIERCURI, 8.11.2017 – 8.30 – 13.30
JOI, 9.11.2017 – 8.30 – 13.30
 
UNIVERSITATE ETAJUL 2, LÂNGĂ AMFITEATRUL R2
(COPIE DUPĂ CARDUL R.A.T.B. ŞI CHITANŢA ÎN ORIGINAL)