Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „ Alexandru Darabont „ (INCDPM), cu sediul în Bucureşti, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturilor vacante, pe durată nedeterminată cu normă întreagă, de :

- 1 (unu) post de asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul Organismului de Certificare,
absolvent de învăţământ superior tehnic cu examen de licenţă sau diplomă, cu următoarele
specialităţi : textile – pielărie (cod COR 214101, 214102 ) sau chimie (cod COR 214513) ;
Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.
Informaţii privind conţinutul dosarului de concurs, condiţiile de participare, probele, tematica
şi bibliografia se pot obţine la sediul INCDPM “Alexandru Darabont “sau pe http://www.inpm.ro.