PROGRAME DE MASTER -  DOMENIUL CHIMIE

Facultatea de Chimie organizează concurs de admitere la studii universitare de master, în luna septembrie, atât pentru locuri de la buget, cât și pentru locuri cu taxă, după următorul calendar: 

12 – 20  septembrie 2022 - înscrierea candidaților

Miercuri, 21 septembrie – INTERVIU (Criterii de evaluare la interviul de admitere

Joi, 22 septembrie 2022 – afișarea rezultatelor preliminare

23  și 26 septembrie – etapă de  confirmare a locului

Marți, 27 septembrie 2022 – afișarea rezultatelor finale

CRITERII DE ADMITERE:

MEDIA GENERALĂ DE ADMITERE ESTE FORMATĂ DIN:

                50% nota obținută la examenul de licență

                50% nota obținută la interviu (Criterii de evaluare la interviul de admitere

Ierarhizarea candidaților pe locurile bugetate şi cu taxă se va face strict în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere şi apoi a opţiunilor candidaţilor, în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul, cu respectarea capacităţii de şcolarizare stabilită de ARACIS pentru fiecare program de studii.

 Pentru programul de master în limba engleză, CHEMISTRY OF ADVANCED MATERIALS, proba de competență lingvistică constă din prezentarea unui certificat de competență lingvistică de limba engleză *.

*Diplome/Certificate de competență lingvistică - limba engleză - eliberate atât de Universitatea din București – Facultatea de Limbi și Literaturi Străine/Departamentul de Limbi Moderne căt și de alte universități/departamente de limbi străine/teste internaționale (TOEFL, DELF, Cambridge  Certificate, etc.)  

CRITERII DE DEPARTAJARE

În cazul în care ultima medie de admitere este aceeaşi la mai mulţi candidaţi, departajarea se va face în funcţie de următoarele criterii, în ordinea dată:

I. Media examenului de licenţă

II. Media generală a anilor de studii de licență. 

SITUAȚIE NUMĂR LOCURI NEOCUPATE  - 29 iulie 2022:

- 5 locuri buget din care 1 loc pentru candidații de etnie rromă

117 locuri cu taxă

Actualizarea numărului de locuri bugetate și repartizarea pe programe de studiu se va comunica până pe 6 septembrie 2022.

 

 

MASTERUL DIDACTIC ÎN CHIMIE

- 1 loc buget

- locuri cu taxă

CALENDARUL PENTRU ADMITEREA LA MASTERUL DIDACTIC IN CHIMIE, sesiunea septembrie 2022, se va posta pe site-ul Facultății de Chimie. 

 

 Metodologia organizării și desfășurării concursului de ADMITERE  la studii universitare de MASTER  -2022 - AICI