Programele de master vor școlariza în anul universitar 2016/2017 daca vor întruni numărul minim de studenți aprobat.

Chimia Materialelor Avansate (lb. engleză) buget

Chimia Medicamentelor și Produselor Cosmetice buget

Candidați în așteptare

Candidați respinși

Anunț contestații

Anunț depunere diplome