Testul de competenţă lingvistică la limba engleză se va susţine marţi, 17 septembrie 2013, ora 9,00, la Sala

de Consiliu a Facultăţii de Chimie, din Bdul Regina Elisabeta Nr. 4-12.