Liste candidaţi

 

IMPORTANT! Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise în liste şi de a aduce la cunoştinţa

Secretariatului eventualele neconcordanţe, până miercuri 24 iulie a.c. ora 8,00.

 

Desfăşurarea concursului de admitere 

 

IMPORTANT!  Testul de limba engleză se va susţine marţi, 23 iulie ora 9,00 în Sala de Consiliu a facultăţii.