Testul de competenţă lingvistică la limba engleză se va susţine luni, 24 septembrie 2012, ora 10,00, sala

nr. 103 din Panduri.