Facultatea de Chimie organizează un nou concurs de admitere la studii universitare de masterat

pe locurile rămase neocupate la buget şi taxă.

Înscrierile vor avea loc la secretariatul facultăţii în perioada 20-24 septembrie 2012, după următorul

program:

- joi, vineri şi luni: 9,00-14,00

- sâmbătă şi duminică: 9,00-12,00