UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

 

 

 

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Sesiunea  septembrie 2012

  • La înscriere candidaţii vor depune un singur dosar şi vor numerota în fişa de înscriere programele de studii la care doresc să se înscrie, forma de finanţare şi vor achita la secretariatul facultăţii, o singură taxă de înscriere de 100 lei;

  • Repartiţia pe locurile bugetate şi cu taxă se va face strict în ordinea descrescătoare a rezultatelor concursului de admitere şi apoi a opţiunilor candidaţilor, în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul, cu respectarea capacităţii de şcolarizare stabilită de ARACIS pentru fiecare program de studii;

  • În cazul în care ultima medie de admitere este aceeaşi la mai mulţi candidaţi, departajarea se va face în funcţie de următoarele criterii:

  1. 1. media examenului de licenţă
  2. 2. media generală a anilor de studii.