Chemistry of Advanced Materials    clic aici

Managementul Calităţii in Chimie       clic aici

Poluarea Chimică a Mediului    clic aici

Chimia Medicamentelor şi Produselor Cosmetice   clic aici

Tehnici de măsurare în chimie    clic aici

Abordarea Integrată a Ştiinţelor Naturii: Biologie, Fizică, Chimie    clic aici