UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

A N U N Ţ

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT – sesiunea septembrie 2012

Repartizarea locurilor la programele de masterat:

Nr. Crt.

Programe de masterat

Capacitate de şcolarizare

Locuri buget

Locuri taxă

Cifra totală de şcolarizare

1.

Chimia medicamentelor şi  produselor cosmetice

30

25

5

30

2.

Chemistry of advanced materials (master în limba engleză)

35

15

15

30

3.

Poluarea chimică a mediului

30

15

15

30

4.

Abordarea integrată a ştiinţelor naturii (Biologie, Fizică, Chimie)

50

15

15

30

5.

Managementul calităţii în chimie

30

30

30

6.

Tehnici de măsurare în chimie

30

30

30

TOTAL

205

70

110

180