• Calendarul admiterii la studii de master:

 

Sesiunea septembrie 2012
Înscrieri:  3-10 septembrie 2012
Dată limită de afişare a rezultatelor: 21 septembrie 2012

 

sursa: http://admitere.unibuc.ro/infoadmitere/studii-universitare-de-masterat/calendarul-admiterii-masterat

 

 

 

 • Taxa de înscriere la concursul de admitere (sesiunea septembrie 2012) pentru studii de master în cadrul Facultăţii de Chimie: 100 RON

 

sursa: http://admitere.unibuc.ro/infoadmitere/wp-content/uploads/2012/05/Taxa-de-inscriere-Master-2012.pdf

 

 

 

 

 

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT – sesiunea septembrie 2012

 

 

Programe de masterat propuse pentru şcolarizare în anul universitar 2012-2013:

 

 1. 1. Chimia medicamentelor şi produselor cosmetice
 2. 2. Chemistry of advanced materials (master în limba engleză)*
 3. 3. Poluarea chimică a mediului
 4. 4. Abordarea integrată a ştiinţelor naturii ( interdisciplinar Biologie, Fizică, Chimie)

 

*Este necesar un examen de competenţă lingvistică, notat cu admis/respins, care se desfăşoară la Decanatul Facultăţii de Chimie.

 

Examenul de competenţă lingvistică constă în traducerea unui text ştiinţific de maxim ½ pagină din engleză în română şi al unui text similar din română în engleză (candidaţii pot avea asupra lor un dicţionar englez-român/român englez).

 

Programe de masterat cu taxă:

 

 1. 1. Managementul calităţii în chimie
 2. 2. Tehnici de măsurare în chimie

 

 

Modalitatea de admitere la master:

 

Proba 1 (scrisă)** – prezentarea unei teme de cercetare (3-5 pagini) din domeniul programelor de masterat oferite

de facultate (pondere 80 %)

Proba 2 – media examenului de licenţă (pondere 20%)

 

**Redactarea se va face la 1,5 rânduri, cu fonturi Times New Roman de 12; Tema va fi depusă la dosar în momentul înscrierii.

 

Tema de cercetare va avea următoarea structură :

 1. 1. Titlul
 2. 2. Introducere cu motivarea alegerii temei
 3. 3. Obiective
 4. 4. Descriere
 5. 5. Rezultate aşteptate
 6. 6. Bibliografie