Colocviul de admitere la studii universitare de doctorat - Școala Doctorală în Chimie - se va desfășura, Miercuri,  20 Septembrie 2023, ora 14:00 în sala de Consiliu a Facultății de Chimie - Blvd. Regina Elisabeta nr. 4-12 ( Universitate).