Colocviul de admitere la doctorat începe la ora 9,00.

Programare candidaţi