Colocviul pentru admiterea la doctorat va avea loc în data de 25 septembrie 2013, ora 9,00 la Sala de Consiliu

a facultăţii, din Bdul Regina Elisabeta Nr. 4-12.