Informații și calendar - ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022 - AICI 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ SE VA ACTUALIZA LA 1 SEPTEMBRIE 2022

CRITERII DE ADMITERE 2022 

MEDIA OBȚINUTĂ LA EXAMENUL DE BACALAUREAT, ÎN PROPORȚIE DE 100%.

Ierarhizarea candidaților pe locurile bugetate şi cu taxă se va face strict în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere şi apoi a opţiunilor candidaţilor, în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul, cu respectarea capacităţii de şcolarizare stabilită de ARACIS pentru fiecare program de studii.

CRITERII DE DEPARTAJARE: 

În cazul în care ultima medie de admitere este aceeaşi la mai mulţi candidaţi, departajarea se va face în funcţie de următoarele criterii, în ordinea dată:

I. Nota obținută la examenul de bacalaureat la proba scrisă de Limba şi Literatura Română;

II. Media obținută la disciplina CHIMIE pe parcursul anilor de studiu liceal.

Structura examenului de admitere a fost aprobată în data de 22.12.2021 de către Consiliul de Administrație al Universității din București și în data de 15.01.2022 de către Senatul Universității din București.  

 

CALENDAR ADMITERE:

ÎNSCRIERI: 5 - 11 SEPTEMBRIE 2022

  • Înscrierile se fac online pe platforma de înscriere a facultății, în perioada 5 - 11 septembrie 2022 . Se vor valida numai dosarele transmise până pe 11 septembrie, ora 23:59.

        Link-ul pentru accesarea platformei de înscrieri va fi postat pe site-ul facultății.

  • La Secretariatul Facultății de Chimie, Bdul Regina Elisabeta nr. 4-12, 5 - 9 SEPTEMBRIE 2022  între orele 900 – 1400.

La înscriere, candidaţii vor încărca pe platforma online sau vor depune la Secretariatul Facultății de Chimie un singur dosar. Vor numerota în fişa de înscriere, în ordinea preferinței, programele de studii la care doresc să se înscrie şi vor achita o singură taxă de înscriere, indiferent de numărul opțiunilor.

 AFIȘAREA REZULTATELOR PRELIMINARE: MARȚI, 13 septembrie 2022

 ETAPĂ DE CONFIRMARE: 14 – 16 septembrie 2022, între orele 900 – 1500 la Secretariatul Facultății de Chimie, Bdul Regina Elisabeta nr. 4-12.

Informații suplimentare referitoare la modalitățile de confirmare a locului vor fi anunțate pe site-ul Facultății de Chimie.

 DATA LIMITĂ DE AFIŞARE A REZULTATELOR FINALE: LUNI, 19 septembrie 2022

 

Metodologia organizării și desfășurării concursului de ADMITERE  la studii universitare de licență -2022 - AICI