REDISTRIBUIRI CANDIDATI ADMITERE - LOCURI BUGET SUPLIMENTARE-

 

Candidații redistribuiți pe locurile suplimentate la buget în data de 19 septembrie 2022, ora 17:00 .  

IERARHIZAREA CANDIDAȚILOR (admiși la taxă, sesiunile iulie și septembrie, cu diploma de bacalaureat în original la dosar) s-a realizat strict în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere şi apoi a opţiunilor, în limita numărului de locuri ȘI NUMAI LA PROGRAMELE DE STUDIU LA CARE LOCURILE DE LA BUGET  au fost suplimentate. 

 

Programul de studii CHIMIE –5 locuri  suplimentare BUGET - AICI 

Programul de studii BIOCHIMIE TEHNOLOGICĂ – 4 LOCURI  suplimentare BUGET - AICI

 

 

 

 

 

REZULTATE FINALE ADMITERE LICENȚĂ - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022 

 

În atenția candidaților admiși pe locurile cu taxă!!!!!

 

În vederea înmatriculării pe locurile cu taxă, candidații declarați admiși pe aceste locuri trebuie să achite suma de 500 de lei –  până pe data de 22 SEPTEMBRIE 2022.

Taxa se poate achita prin virament bancar în contul Facultății de Chimie, 

RO54 RNCB0076010452620 306, deschis la BCR SECTOR 5.

Taxa se achită pe numele candidatului admis și dovada plății se transmite pe adresa de email a secretariatului Facultății de ChimieAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până pe data de 22 SEPTEMBRIE 2022.

Menționăm că suma de 500 de lei reprezintă un avans din taxa de școlarizare în valoare de 3850 lei/an de studiu pentru anul universitar 2022/2023.

Candidații care nu vor trimite dovada plății la termenul stabilit, vor pierde locul obținut în urma concursului de admitere.

 

CHIMIE TAXĂ - ADMIȘI - AICI

BIOCHIMIE TEHNOLOGICĂ TAXĂ- ADMIȘI - AICI

CHIMIE FARMACEUTICĂ TAXĂ - ADMIȘI - AICI

 

LISTA CANDIDAȚILOR (CU DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL LA DOSAR) CARE VOR FI REDISTRIBUIȚI PE LOCURILE SUPLIMENTATE DE LA BUGET VA FI POSTATĂ PE SITE-UL FACULTĂȚII DE CHIMIE.

IERARHIZAREA CANDIDAȚILOR se va face strict în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere şi apoi a opţiunilor, în limita numărului de locuri ȘI NUMAI LA PROGRAMELE DE STUDIU LA CARE LOCURILE DE LA BUGET SE VOR SUPLIMENTA. 

 

REZULTATE PRELIMINARE ADMITERE LICENȚĂ - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022 

 

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE INFORMAȚIILE  PENTRU CONFIRMAREA LOCULUI pentru candidații ADMIȘI pe locuri CU TAXĂ,  pe listele preliminare,  AICI

  

CHIMIE TAXĂ - ADMIȘI - AICI

BIOCHIMIE TEHNOLOGICĂ TAXĂ- ADMIȘI - AICI

CHIMIE FARMACEUTICĂ TAXĂ - ADMIȘI - AICI

 

 

 

 

 

 

CALENDAR ADMITERE:

ÎNSCRIERI: 5 - 11 SEPTEMBRIE 2022

  •  online pe platforma de înscriere a facultății, în perioada 5 - 11 septembrie 2022 . Se vor valida numai dosarele transmise până pe 11 septembrie, ora 23:59.

        Link-ul pentru accesarea platformei online de înscriere:  

         https://admitere.chimie.unibuc.ro/

sau 

  • la Secretariatul Facultății de Chimie, Bdul Regina Elisabeta nr. 4-12, 5 - 9 SEPTEMBRIE 2022  între orele 900 – 1400.

       Numărul de locuri/programe de studiu  pentru care se organizează admitere  AICI  

ATENȚIE !!!! Locurile de la buget sunt NUMAI pentru candidații de etnie rromă la programul de studii CHIMIE și, respectiv, pentru candidații care au au absolvit un liceu situat în mediul rural, la programele de studiu CHIMIE, CHIMIE MEDICALĂ ȘI CHIMIE FARMACEUTICĂ! 

Daca NU vă încadrați in aceste situații speciale NU optați pentru BUGET.  În caz contrar dosarul va fi invalidat!!!! 

 

La înscriere, candidaţii vor încărca pe platforma online sau vor depune la Secretariatul Facultății de Chimie un singur dosar. Vor numerota în fişa de înscriere, în ordinea preferinței, programele de studii la care doresc să se înscrie şi vor achita o singură taxă de înscriere, indiferent de numărul opțiunilor.

 AFIȘAREA REZULTATELOR PRELIMINARE: MARȚI, 13 septembrie 2022

 ETAPĂ DE CONFIRMARE: 14 – 16 septembrie 2022între orele 900 – 1500 la Secretariatul Facultății de Chimie, Bdul Regina Elisabeta nr. 4-12.

Informații suplimentare referitoare la modalitățile de confirmare a locului vor fi anunțate pe site-ul Facultății de Chimie.

 DATA LIMITĂ DE AFIŞARE A REZULTATELOR FINALE: LUNI, 19 septembrie 2022

 

Informații și calendar - ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022 - AICI 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ ACTUALIZATĂ LA 1 SEPTEMBRIE 2022 - AICI 

CRITERII DE ADMITERE 2022 

MEDIA OBȚINUTĂ LA EXAMENUL DE BACALAUREAT, ÎN PROPORȚIE DE 100%.

Ierarhizarea candidaților pe locurile bugetate şi cu taxă se va face strict în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere şi apoi a opţiunilor candidaţilor, în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul, cu respectarea capacităţii de şcolarizare stabilită de ARACIS pentru fiecare program de studii.

CRITERII DE DEPARTAJARE: 

În cazul în care ultima medie de admitere este aceeaşi la mai mulţi candidaţi, departajarea se va face în funcţie de următoarele criterii, în ordinea dată:

I. Nota obținută la examenul de bacalaureat la proba scrisă de Limba şi Literatura Română;

II. Media obținută la disciplina CHIMIE pe parcursul anilor de studiu liceal.

Structura examenului de admitere a fost aprobată în data de 22.12.2021 de către Consiliul de Administrație al Universității din București și în data de 15.01.2022 de către Senatul Universității din București.  

Metodologia organizării și desfășurării concursului de ADMITERE  la studii universitare de licență -2022 - AICI