Calendar cadru AICI 

Metodologia organizării și desfășurării concursului de ADMITERE  la studii universitare de licență -2022 - AICI 

CONCURS DE ADMITERE 2022 

MEDIA OBȚINUTĂ LA EXAMENUL DE BACALAUREAT, ÎN PROPORȚIE DE 100%.

Ierarhizarea candidaților pe locurile bugetate şi cu taxă se va face strict în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere şi apoi a opţiunilor candidaţilor, în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul, cu respectarea capacităţii de şcolarizare stabilită de ARACIS pentru fiecare program de studii.

CRITERII DE DEPARTAJARE: 

În cazul în care ultima medie de admitere este aceeaşi la mai mulţi candidaţi, departajarea se va face în funcţie de următoarele criterii, în ordinea dată:

I. Nota obținută la examenul de bacalaureat la proba scrisă de Limba şi Literatura Română;

II. Media obținută la disciplina CHIMIE pe parcursul anilor de studiu liceal.

Structura examenului de admitere a fost aprobată în data de 22.12.2021 de către Consiliul de Administrație al Universității din București și în data de 15.01.2022 de către Senatul Universității din București.