Liste candidați înscriși

Repartizarea în sală

 

IMPORTANT
In atenția candidaților!
 
Prezentarea la sala de concurs este obligatorie la ora 8.00.

Accesul în sala de concurs se face pe baza buletinului/cărții de identitate/pașaportului și a legitimației de concurs care s-a primit la înscriere.