Candidații înscriși trebuie să verifice exactitatea datelor înscrise în liste și să aducă la cunoștință Secretariatului eventualele neconcordanțe, până vineri, 20 iulie 2018, ora 13,00
(listele sunt în ordinea numărului de pe legitimația de concurs)."

Detalii