Prezentarea la sala programată este obligatorie la ora 8.00. 
La intrarea în sala de concurs, candidaţii prezintă comisiei de supraveghere legitimaţia de concurs şi buletinul (cartea) de identitate/paşaportul, pentru confruntarea cu datele înscrise în tabelul nominal al sălii respective.