Ca urmare a apariției în Monitorul Oficial nr. 0742 / 23.09.2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 376 / 2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor / programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2016-2017, repartizarea candidaților admiși la Facultatea de Chimie în sesiunea Iulie 2016 către programele de studii de licență CHIMIE MEDICALĂ / BIOCHIMIE TEHNOLOGICĂ / CHIMIE s-a realizat in ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și a opțiunilor exprimate de candidați în dosarul de înscriere.

 

Chimie buget

Chimie taxă

Biochimie Tehnologică buget

Chimie Medicală buget

Chimie Medicală taxă