Repartizare în sală candidați

 

Prezentarea la sala programată este obligatorie la ora 8.00. 

La intrarea în sala de concurs, candidaţii prezintă comisiei de supraveghere legitimaţia de concurs şi buletinul (cartea) de identitate/paşaportul, pentru confruntarea cu datele înscrise în tabelul nominal al sălii respective.