În cazul în care unul dintre programele de studiu de licență nu va putea școlariza în anul I deoarece nu se vor ocupa locurile scoase la concurs conform cifrei de școlarizare, candidații admiși vor fi redistribuiți către celelate programe de studiu  în funcție de capacitatea de școlarizare a acestora și de opțiunile exprimate de către candidații admiși.