În ziua de  24 octombrie  2014, ora 10.00 în  Amfiteatrul “I. G. Murgulescu ” (R2)  al Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Mecanisme moleculare implicate în bioacumularea ionilor metalici” de către   COCÎRLĂ LAVINIA-LILIANA (căs. RUŢĂ)  în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

 Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.           Rezumat ROM      

Rezumat ENG