În ziua de  4 aprilie 2014, ora  10.00  în  Amf. “Grigore Popa” (P1)  al  Facultăţii de Chimie  va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Obţinerea şi caracterizarea de noi combinaţii complexe ale unor  biocationi cu liganzi pentaazmacrociclici” de către  CICIOIU CRISTINA (căs. BUCUR)  în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca  facultăţii.

Rezumat ROM        Rezumat ENG