UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE

 

A N U N Ţ

În  ziua  de 25 februarie 2022, ora 11.00
va  avea  loc  susţinerea  publică  ONLINEtezei  de
doctorat intitulată:

SINTEZA ȘI STUDIUL UNOR RADICALI LIBERI AI AZOTULUI DE TIP AMINIL ȘI HIDRAZIL,

 de  către

 PĂTRAȘCU BIANCA-GEORGIANA

 în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie

Link-ul pentru susținerea online : https://doctorat.unibuc.ro/events/patrascu-bianca-georgiana/

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

Prof. dr. Camelia BALA - CV 

Conducător de doctorat:

Prof. dr. habil. Petre IONIȚĂ - CV 

 

Referenţi oficiali:

  1. Prof. dr. Ramona DANAC, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași - CV 
  2. Conf. dr. Ileana-Cornelia FĂRCĂȘANU, Universitatea din București - CV 
  3. C. S. I dr. Călin DELEANU, Centrul de Chimie Organica București - CV 

 

Doctorand PĂTRAȘCU BIANCA-GEORGIANA - CV 

Rezumat teză - RO

Rezumat teză - ENG 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.