ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE

A N U N Ţ

În  ziua  de 26 iulie 2021, ora 12.00, în Amf. Ilie Murgulescu (R2)  al Facultăţii de Chimie  
va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de doctorat intitulată: 

„POLIMERI DE COORDINARE CONSTRUIȚI CU NODURI OLIGONUCLEARE”

 de  către

 MOCANU Teodora

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

            Prof. dr. Camelia BALA

Conducător de doctorat:

            Acad. Prof. dr. Marius ANDRUH

Referenţi oficiali:

  1. Prof. dr. Cristian SILVESTRU - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca;
  2. Conf. dr. Augustin MĂDĂLAN - Universitatea din București;
  3. CS. I dr. Gabriela MARINESCU - Institutul de Chimie Fizică al Academiei Române.

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

CV doctorand - Mocanu Teodora 

Rezumat teză - RO  ENG 

 

Participanții vor completa o declarație de consimţământ informat cu privire la prezenţa față în față la

susţinerea publică a tezei de doctorat.

Declarația se descarcă de aici