UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE

 

A N UN Ţ

În  ziua  de 22 iulie 2021, ora 13.00  va  avea  loc  susţinerea  publică  ONLINEtezei  de doctorat intitulată:

 https://doctorat.unibuc.ro/events/el-fergani-magdi-a-belkassim/

 

ACID-BASE MATERIALS FOR GREEN AND SUSTAINABLE CHEMICAL PROCESSES,

de  către

EL FERGANI MAGDI. A. BELKASSIM

 în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

 

Preşedinte:

            Prof. dr. Camelia Bala 

Conducător de doctorat:

            Prof. dr. Vasile Pârvulescu

Referenţi oficiali: 

  1. dr. Hermenegildo Garcia – Universitat Politécnica de Valencia, Spania
  2. dr. Konstantinos S. Triantafyllidis – Aristotle University of Thessaloniki, Grecia
  3. dr. habil. Csaba Paizs - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

CV doctorand EL FERGANI MAGDI. A. BELKASSIM

 

Rezumat teză_RO

Rezumat teză_ENG