UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE

 

A N U N Ţ

 

În  ziua  de 9 octombrie 2020, ora 10.00 va  avea  loc  susţinerea  publică ONLINE a tezei  de doctorat intitulată:

 

„Comutatori organici fotoluminescenți și paramagnetici”,

de  către

 COMAN Anca-Gabriela (căs. MIREA)

 în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie

 

 Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

 Preşedinte:

        Prof. dr. Camelia BALA

Conducător de doctorat:

Prof. dr. habil. Petre IONIȚĂ

Referenţi oficiali:

  1. Conf. dr. habil. Ileana-Cornelia FĂRCĂȘANU – Universitatea din București
  2. Conf. dr. Niculina HADADE - Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
  3. Prof. dr. Mihail BĂRBOIU - Institut Européen des Membranes, Montpellier, Franța

 

CV- doctorand - COMAN Anca-Gabriela (căs. MIREA)

 

Rezumat teză_RO 

Rezumat teză_ENG

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.