Anunț sustinere publică teză de doctorat

îN ZIUA DE 4 SEPTEMBRIE 2020, ORA 12:00

VA AVEA LOC SUSȚINEREA PUBLICĂ ONLINE A TEZEI DE DOCTORAT INTITULATĂ: 

 "ADVANCED DENITRIFICATION OF WATER BY PALLADIUM SUPPORTED ON MESOPOROUS MATERIALS"

de către

TRONCEA Simona-Bianca (căs. GHIMIȘ)
în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Chimie

 

Informaţii privind susţinerea tezei de doctorat: https://doctorat.unibuc.ro/events/troncea-simona-bianca-cas-ghimis/   

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:


Preşedinte:
Prof. dr. Camelia BALA


Conducător de doctorat:
Prof. dr. Vasile PÂRVULESCU


Referenţi oficiali:
1. Prof. dr. Florence EPRON – Université de Poitiers, France
2. Prof. dr. Pascal GRANGER – Université de Lille, France
3. Prof. dr. habil. Simona-Margareta COMAN – Universitatea din București

 

CV doctorand TRONCEA Simona-Bianca (căs. GHIMIȘ)

 

Rezumat teză_RO

Rezumat teză_ENG