Anunț susținere publică teză de doctorat:

 "Studii de retenție privind influența modificatorului organic în cromatografia de lichide în faza inversă"

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat

Preşedinte:

Prof. Dr. Camelia BALA

 Conducător de doctorat:

Prof. Dr. Victor DAVID

  Referenţi oficiali:
 
Prof. Dr. Andrei-Valentin MEDVEDOVICI - Universitatea din București
 
Prof. Dr. Ionel CIUCANU - Universitatea de Vest din Timișoara
 
Prof. Dr. Ion ION - Universitatea Politehnica din București 
 
 
 

CV doctorand Edvin CAIALI

 

Rezumat teză_RO

Rezumat teză_ENG