Anunț

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:
 
Preşedinte:
 
Conducător de doctorat:
 
Referenţi oficiali:
 

 

CV Doctorand

 

Rezumat teză(Ro)

Rezumat teză (Eng)