Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:
 
Preşedinte:
 
Conducător de doctorat:
 
Referenţi oficiali:
 
1. Acad. prof. dr. Marius ANDRUH Universitatea din București
2. Prof. dr. Doina MĂNĂILĂ MAXIMEAN Universitatea Politehnica din București
3. Prof. dr. Aurel PUI Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași